Winst uit onderneming

Als u een onderneming heeft dan behoort de belastbare winst hiervan tot uw inkomen uit werk en woning, in box 1. Door de Belastingdienst wordt er bij ondernemers gekeken of er sprake is van een inkomensbron. Hiervoor gelden een aantal eisen zoals:

  • U moet voordeel beogen
  • Het voordeel moet redelijkerwijs te verwachten zijn
  • U moet deelnemen aan het economisch verkeer

Als er een bron van inkomen is dan zal de Belastingdienst bepalen of u als ondernemer mag worden beschouwd voor de inkomstenbelasting.

Koopmansgebruik en jaarwinst

Om vast te kunnen stellen hoeveel belasting u moet betalen over de winst uit de onderneming wordt er gekeken naar de gezamenlijke voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Op basis van goed koopmansgebruik en een bestendige gedragslijn wordt de genoten winst over een kalenderjaar bepaald.