Coöperatie

Wat houdt dit in?

Een coöperatie is een onderneming, ook wel speciale vereniging, die wordt bestuurd en gefinancierd door haar leden. Voorbeelden zijn bedrijfscoöperaties en ondernemerscoöperaties.

Ondernemerscoöperatie

Bij deze vorm van een coöperatie werken alle leden zelfstandig samen. In deze vorm kunnen bijvoorbeeld zzp’ers samen een project doen die zij gebruikelijk niet alleen zouden kunnen uitvoeren. Dit levert verschillende voordelen op voor de klant. Zo heeft de klant maar één aanspreekpunt. Daarnaast heeft de klant meer zekerheid. Een belangrijk punt is dat natuurlijke personen die als leden deelnemen aan een bepaald project ook nog andere opdrachtgevers moeten hebben. Wanneer dit niet het geval is worden zij niet beschouwd als ondernemer voor de omzetbelasting. Leden binnen deze coöperatie hebben stemrecht.

Bedrijfscoöperatie

Deze coöperatie houdt zich bezig met het behartigen van bepaalde zakelijke belangen van haar leden. Hierbij kan het gaan om reclame of inkoop.

Oprichten en in stand houden van een coöperatie

Het oprichten van een coöperatie kan met minimaal één partij. De Algemene Ledenvergadering benoemt het bestuur. Hier ligt de hoogste zeggenschap. Voor het oprichten van een coöperatie moet deze ingeschreven worden in het Handelsregister. Daarnaast moet er een akte opgemaakt worden bij de notaris. Deze kosten en de kosten voor het in stand houden van de coöperatie worden betaald door de leden. Hoe de winst verdeeld wordt over de leden kunnen zij zelf afspraken over maken.

Aansprakelijkheid coöperatie

Qua aansprakelijkheid is de coöperatie zelf aansprakelijk als rechtspersoon. Als er schulden zijn dan zijn de leden voor een gelijk deel aansprakelijk. Als het gaat om een ondernemerscoöperatie zijn de leden die meedoen aan een project aansprakelijk voor de goede uitvoering hiervan. Als de aansprakelijkheid uitgesloten moet worden kan dit door het oprichten van een uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA) of een ‘coöperatie met beperkte aansprakelijkheid’ (BA).

Belastingen coöperatie

Over de winst die gemaakt wordt in een coöperatie wordt vennootschapsbelasting betaald. Over winst die leden zelf ontvangen betalen zij ook zelf belasting.

Sociale zekerheid coöperatie

Als u lid bent van een coöperatie met een werknemerszelfbestuur heeft u een fictieve dienstbetrekking. In dit geval gelden voor de inhoudingen op het loon dezelfde regels als bij een normale dienstbetrekking.

Jaarstukken coöperatie

Onafhankelijk wat voor coöperatie u heeft moeten de jaarstukken elk jaar gemaakt worden en daarnaast openbaar getoond worden.