Betaling belasting

Betalingsregelingen

Een regeling treffen bij de belastingdienst? Wij vragen betalingsregelingen aan (voor maximaal 12 maandelijkse termijnen) en vragen uitstel van betaling voor de nog niet vervallen termijnen.