Overige aftrekposten

Aftrekposten

Naast de hypotheekrenteaftrek zijn er nog een aantal andere aftrekposten die in mindering gebracht kunnen worden. Hierdoor is het belastbaar inkomen lager en hoeft er minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaalt te worden.

Financieringskosten nieuwe woning

Als je een eigen huis koopt zijn bepaalde kosten, die gemaakt worden voor de aanschaf van de woning (financieringskosten), aftrekbaar. Hierbij kun je denken aan:

  • Notariskosten
  • Taxatiekosten

Reiskosten openbaar vervoer

In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor reisaftrek als je zelf de reiskosten voor woon-werkverkeer betaalt. Dit kan alleen als je beschikt over een openbaarvervoerverklaring of een reisverklaring. Ook moet je minimaal één keer per week of minimaal 40 dagen per jaar tussen je woning en werkplek heen en weer reizen en moet de afgelegde enkele reisafstand per openbaar vervoer meer dan 10 kilometer zijn.

Schulden

Als er schulden boven de € 2.900 zijn of samen met een fiscaal partner boven de € 5.800 dan mogen deze schulden als aftrekpost in box 3 ingevuld worden tijdens de aangiften. Voorbeelden van schulden zijn:

  • Doorlopende kredieten
  • Studieschuld
  • Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening kan in sommige gevallen worden afgetrokken van de bezittingen als er bijvoorbeeld een auto gekocht wordt boven de drempel van € 2.900.

Giften

Doet u een schenking aan een goed doel? Als de schenking hoger is dan 1 % van je verzamelinkomen mag dit afgetrokken worden van je inkomen. Bedragen boven 10% zijn niet meer aftrekbaar. Bepaalde schenkingen zijn volledig aftrekbaar zoals schenkingen aan Nederlandse Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). In sommige gevallen zijn de schenkingen zelfs 125% aftrekbaar (dit betreft de zogeheten culturele ANBI’s).

Studiekosten

Een cursus of opleiding ten behoeven van een toekomstig vak of werk behoort tot studiekosten die aftrekbaar zijn, mits deze zelf betaald zijn. Deze kosten moeten boven de €500 zijn en mogen niet hoger dan €15000 zijn. Onder deze kosten vallen:

  • Computers
  • Randapparatuur
  • Boeken
  • Cursusgeld

Wel moet worden aangetoond dat dit daadwerkelijk voor de studie is. Tip! Bewaar alle bonnen goed. Als de Belastingdienst erom vraagt moet je deze kunnen tonen.

Alimentatie

Betaalde alimentatie mag ook afgetrokken worden van het inkomen. Deze aftrekpost valt onder de categorie persoonsgebonden aftrek. Zowel de eenmalige afkoopsom als de periodieke alimentatiebetaling mag daarin meegenomen worden.

Lijfrente

Indien iemand een lijfrente polis heeft om zijn pensioentekort aan te vullen mag hij/zij deze kosten als aftrekpost indienen. De hoogte hangt af van de pensioenopbouw.

Kind

Heb je kinderen onder de 21 die geen studiefinanciering ontvangen en waar je geen kinderbijslag meer ontvangt? Dan zijn de kosten boven een jaarlijks vastgesteld bedrag per kwartaal aftrekbaar. Ook kan de premie van de zorgverzekering meegerekend worden. De andere vormen van zorgkosten zijn niet aftrekbaar.

Zorgkosten

Onder bepaalde voorwaarden en in een aantal gevallen mogen zorgkosten afgetrokken worden. Hoeveel dat is kan per jaar wijzigen. In de afgelopen jaren is dit steeds minder geworden. Zo kunnen alleen de zorgkosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed nog worden afgetrokken. Dit gaat niet om het eigen risico.