BTW

Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)

Belasting over de Toegevoegde Waarde, BTW is de belasting die u betaald over de omzet. Over de verkoopprijs van producten en/of diensten moet vrijwel iedere ondernemer BTW rekenen aan zijn klanten. Dit betalen klanten bovenop het bedrag dat ze betalen voor de producten en/of diensten. Afhankelijk van de soort dienst of het product gelden er verschillende tarieven. BTW dat betaald wordt over bepaalde zakelijke kosten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.

Ondernemer voor de BTW

De Belastingdienst bepaalt of u ondernemer bent voor de BTW. Dit zal zijn wanneer u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Het hoeft niet zo te zijn dat u tevens ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Berekenen van de BTW

BTW moet berekend worden over de prijs en de bijkomende kosten voor uw diensten en/of goederen. Kosten die hieronder vallen zijn:

  • Reiskosten
  • Telefoonkosten
  • Verpakkingskosten
  • Verzendkosten

Geen BTW

Wanneer goederen en/of diensten vrijgesteld zijn van BTW mag u geen BTW rekenen aan klanten. Voorbeelden zijn de diensten van begrafenisondernemers en kinderopvang.

BTW nummer

Als ondernemer krijgt u een BTW nummer bij inschrijving. Dit nummer moet op alle facturen vermeld worden.

Administratie

Aan het bijhouden van administratie worden bepaalde eisen gesteld.

  • Verzonden en ontvangen facturen bijhouden
  • Verzonden facturen met oplopend nummer
  • BTW betalen of krijgen

Ook moet er aangifte gedaan worden.

Bijzondere regelingen

Er zijn een aantal regelingen en voorwaarden waarbij u minder belasting voor de BTW betaald. Hier vertellen wij u graag meer over.