Dividendbelasting

Dividendbelasting over uw winst uit uw BV of NV

Heeft u een BV of NV en maakt u winst, dan kan dit uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Deze winst wordt meestal uitgekeerd in de vorm van dividend. Hierover moet dividendenbelasting betaald worden aan de Belastingdienst.

Aangifte doen

De ondernemer van een NV of BV die het dividend uitbetaalt moet binnen een maand na uitbetaling aangifte doen voor de dividendbelasting. Deze dividendbelasting dient binnen dezelfde termijn te worden afgedragen aan de belastingdienst. Om aangifte te doen wordt er gebruik gemaakt van het formulier Aangifte dividendbelasting. Op dit formulier moet de belasting ingevuld worden die de vennootschap heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

Ontvangt u dividend? Dan mag u deze dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting die u moet betalen. In de aangifte geeft u aan hoeveel dividend u heeft gekregen en hoeveel belasting hierover betaald moet worden. In sommige gevallen krijgt u vrijstelling of teruggave van de dividendbelasting.