Heffingskorting

Heffingskortingen

Heffingskortingen hebben veel invloed op het loon dat u netto overhoudt. De meest bekende heffingskortingen zijn de:

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • arbeidskorting
  • algemene heffingskorting

Loonheffingskorting betekent verrekening met uw loon bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Daarnaast zijn er meer heffingskortingen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen wie AOW-gerechtigd is en wie dat (nog) niet is:

  • Arbeidskorting maximaal 3.399 (AOW’ers: maximaal 1.740) euro
  • Algemene heffingskorting maximaal 2.477 euro
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal 2.835 (AOW’ers: maximaal 1.431) euro
  • Groene beleggingen 0,7%
  • Jonggehandicaptenkorting 737 euro
  • Heffingskorting voor AOW-gerechtigden: ouderenkorting maximaal 1.596 euro