Besloten vennootschap

BV

Een BV is een rechtspersoon en een samenwerkingsverband van één of meerdere aandeelhouders. Als bestuurder bent u in dienst van het bedrijf. De oprichters van de BV brengen geld of goederen in en krijgen daardoor aandelen. Op welke namen deze aandelen staan worden in een aandeelhoudersregister bijgehouden.

Flex-bv wetgeving

De wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht is op 1 oktober 2012 in werking getreden. Door deze wet is het gemakkelijker om een BV te starten. De belangrijkste veranderingen hebben wij voor u op een rij gezet:

  • Geen verplicht startkapitaal van €18000 meer
  • Geen bankverklaring en accountantscontrole bij de inbreng
  • Gemakkelijker buiten de algemene vergadering besluiten te nemen
  • Meer vrijheid bij de inrichting van de statuten
  • Mogelijk te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht
  • Mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen

Bestaande BV’s kunnen ook profiteren van deze nieuwe mogelijkheden. Hiervoor worden de bestaande statuten aangepast.

Overdraagbaarheid van aandelen

Tenzij anders in de statuten bepaald is zijn aandelen in een BV niet vrij overdraagbaar. Wanneer dit wel gewenst is kan er voor gekozen worden. Het voordeel hiervan is dat de aandelen gemakkelijk te verkopen zijn.

Minimaal kapitaal voor oprichten BV

Tegenwoordig hoeft er geen verplicht minimumkapitaal meer te zijn voor het oprichten van een BV. 1 eurocent is voldoende.