Aanmerkelijk belang

U heeft aanmerkelijk belang als u een aandelenbelang heeft van 5% of meer als directeur-grootaandeelhouder in een BV. Dit zorgt ervoor dat u meer behandeld wordt als ondernemer dan als een belegger. Wanneer dit het geval is moet er rekening gehouden worden met verschillende consequenties zoals de terbeschikkingstellingsregeling, de heffing in box 2, de gebruikelijke loonregeling van de Wet op de Loonbelasting en de zogenoemde aanmerkelijk belang heffing.

Verliezen

Als er verliezen ontstaan uit aanmerkelijk belang kan dit in principe alleen verrekend worden met inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit op grond van artikel 4.49, eerste lid, Wet inkomstenbelasting 2001.