Deelnemings-vrijstelling

Deelnemings-vrijstelling

Keert een werkmaatschappij dividend uit aan een holding? Of zijn er andere voordelen die een onderneming uit een deelneming geniet? Dan hoeft een onderneming geen vennootschapsbelasting meer te betalen dankzij de deelnemingsvrijstelling. Naast voordelen zijn er ook nadelen. Zo zijn deze verliezen niet aftrekbaar. Voor liquidatieverliezen geld dit niet.

Voorkom dubbele economische heffing

De deelnemingsvrijstelling zorgt er voor dat er niet meerdere malen winstbelasting wordt geheven over dezelfde winst. Er zijn wel bepaalde voorwaarden om te kunnen profiteren van de deelnemingsvrijstelling.

Bepaal de juiste rechtsvorm

Als de moedermaatschappij belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting is de deelnemingsvrijstelling pas geldig. Daarnaast gelden er nog andere eisen zoals lid of commanditair vennoot zijn van een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag of aandelen of winstbewijzen in de deelneming hebben.

Zorg voor belang van voldoende omvang

Aan het belang in een ander lichaam zijn bepaalde eisen gesteld. Zo wordt dit pas meegeteld als het gaat om een belang van minstens 5%. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de aandelen worden gehouden.